Try your new Hairline

Upload Photo to view results

Free Consultation
 • Operațiunea de transplant de barbă în Turcia

  Pregătiți-vă să avem informații despre transplantul de barbă din Turcia. Citiți acest articol.Barba afectează în mod direct aspectul bărbaților. Dar unii factori îi determină pe bărbați să nu aibă barba pe care și-o doresc. Poate provoca barbă rară sau barbă înnăscută care nu arată așa cum este prevăzut. Cultivarea barbii se aplică nu numai la deficiențele congenitale de barbă, ci și la pierderile de barbă care apar mai târziu (precum accidente, boli și arsuri). Transplantul de barbă este un procent de operație foarte mare. După procedură, persoana își poate continua viața de zi cu zi fără pauză.

  Ce este transplantul de barbă și cum?

  Transplantul de barbă este o procedură efectuată pentru a preveni imaginile negative în regiunile cu barbă scurtă. În acest proces, foliculii de păr sau foliculii de păr luați din corpul persoanei sunt transferați în zonele cu barbă slabă sau fără barbă. În acest fel, pacientul are barbă naturală și stufoasă.Transplantul de barbă este o operație chirurgicală. Din acest motiv, persoana care efectuează cultivarea ar trebui să fie expertă și cu experiență în domeniu.

  Etapele de transplant de barbă

  În transplantul de barbă, persoana este examinată mai întâi. În timpul examinării, se decide să se determine câtă bară va fi transplantată.
  • Anestezia locală se efectuează mai întâi în timpul operației. În acest fel, persoana nu simte durere în timpul procedurii.
  • Colectați cu atenție foliculii de păr de pe site-ul donatorului.
  • Foliculii de păr colectați sunt ținuți în așteptare pentru transplant.
  • Se deschid canale pentru a plasa rădăcinile în zona în care se va efectua plantația de barbă.
  • Foliculilor de păr ținuți se adaugă la aceste canale deschise.
  • La sfârșitul procedurii, locul unde se face transplantul de barbă este lăsat deschis și zona donatorului este bandajată.

  De ce operațiuni de transplant de barbă în Turcia în prim plan?

  mai mulți oameni în fiecare an pentru plantarea Beardului preferă Turcia. Există mai multe motive pentru care este popular în Turcia barba octombrie. Un motiv este că este foarte potrivit pentru prețurile de transplant de barbă în Turcia. Diferențele de schimb valutar, deoarece motivele transplantului de păr în Turcia sunt destul de convenabile. În plus, barba cu pachete de clinici de barbă și de transplant de păr, inclusiv cazare și transport în Turcia îl face foarte confortabil.

  Centre de transplant de barbă din Istanbul

  Istanbul Turcia este cel mai preferat oraș în căutarea cultivării bărbii. Istanbul este cel mai aglomerat oraș din Turcia. este inima Turciei la Istanbul poate spune. Există clinici foarte bune și cu experiență în Istanbul. Medicii din Istanbul sunt foarte specializați și cu experiență în domeniul lor. Deoarece găzduiesc mulți pacienți din diferite părți ale lumii pentru transplant de barbă, ei sunt destul de familiarizați cu diferite tipuri de barbă. În plus, Istanbul este un oraș care atrage atenția cu istoria și cultura sa. Când veniți la Istanbul pentru cultivarea bărbii, vă puteți bucura de frumusețile istorice și culturale ale Istanbulului în timpul sejurului dvs. aici. În acest fel, vizita dvs. nu este doar în scopuri de sănătate, ci și în scopuri turistice.Cu Estetic Hair Turkey, puteți efectua cu succes operația de cultivare a bărbii.[Prepare to be that we have information about the beard transplant in Turkey can read this article.Beard directly affects the appearance of men. But some factors cause men not to have the beard they want. It can cause infrequent beards or innate beards that do not look as intended. Beard transplant is used not only for congenital beard deficiencies but also for subsequent beard losses (such as accidents, illnesses and burns). Beard transplant is a highly successful operation. After the procedure, the person can continue his / her daily life without a break.

  What is Beard Transplant?

  In this process, hair follicles taken from the person's own body are transferred to the areas with sparse beard or no beard. In this way, the patient has natural and bushy beards.Beard transplantation is a surgical operation. For this reason, the doctor performing the transplant should be experienced in the field.

  Beard Transplant Steps

  In beard transplant, the person is examined first. During the examination, it is decided to determine how much beard will be transplanted.• Local anesthesia is performed first during the operation. Thus, the person does not feel pain during the procedure.• Carefully collect the hair follicles from the area designated as the donor site.• Canals are opened to place the roots in the area where the beard transplant will be performed.• The collected hair follicles are added to these opened canals.• At the end of the procedure, the place where the beard transplant is performed is left open and the donor area is bandaged.

  Beard Transplant in Turkey

  More people every year for beard transplant prefers to Turkey. There are several reasons for Turkey's beard transplant is popular. One reason is that it is highly suitable for beard transplant prices in Turkey. Exchange rate differences as reasons for hair transplant in Turkey comes in quite convenient.

  Istanbul Beard Transplant Centers

  Most preferred city in search of beard transplant in Turkey is Istanbul. Istanbul is the most crowded city in Turkey. Istanbul is the heart of Turkey. There are many clinics in Istanbul. Doctors in Istanbul are highly specialized and experienced in their field. Since they host many patients from different parts of the world for beard transplant, they are quite familiar with different types of beards. In addition, Istanbul is a city that attracts attention with its history and culture. When you come to Istanbul for a beard transplant, you can enjoy the historical and cultural beauties of Istanbul during your stay here. In this way, your visit is not only for health purposes but also for touristic purposes.With Esthetic Hair Turkey, you can successfully perform your beard transplant operation. You can contact us for the best beard transplant in Turkey.COTAȚIE RAPIDĂ IN 3 PAȘI 1REZERVARE

  Rezervă o consultație gratuită cu noi

  2TRIMITE FOTOGRAFIILE TALE

  Trimite-ne fotografiile tale pentru evaluare

  3OBȚINE O COTAȚIE

  Primiți procedura de tratament gratuită și o ofertă